Architekt
Barbara Reiter Putynkowska

Przewodnik po samowystarczalnej architekturze, autorka europejskiego podejścia do projektowania spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju czyli poszanowania wody, zieleni i światła.

Author: hdj93jduIdkis93s

Articles posted by hdj93jduIdkis93s